Toårig utdannelse oppstart september 2019

Utdannelsen er et toårig deltidsstudie som avsluttes med en praktisk- og skriftlig eksamen.

Undervisningen vil gi en dyptgripende forståelse for betydningen av Craniosacralsystemet, bevegelsen i Cerebrospinalvesken og mulighetene Craniosacralterapi gir i forhold til god helse og velvære. Studentene vil få kjennskap til og vil utvikle evnen til palpasjon av dette fine craniosacralsystemet så vel som av kroppens mer subtile strukturer. Det legges vekt på evnen til å lytte fra et åpent hjerte.

Utdannelsen legger vekt på å utvikle terapeutens perseptoriske ferdigheter og vil gjøre bruk av teknikker som frigjør fysiske så vel som psykosomatiske og mentale restriksjoner og traumer.

Utdanningen inkluderer SomatoEmotional Release. Det er en terapeutisk prosess som benytter craniosacral diagnostikk og craniosacrale frigjøringsteknikker til å forløse rester av traumer og negative tanke og følelsesmønstre.

Utdanningen omfatter også embryologi og behandling av nyfødte og spebarn.

Studentene vil ved fullført studie kunne praktisere som cranio-sacralterapeut.

Målgruppe

Helsepersonell, Alternative terapeuter og andre som er interessert i et holistisk og helhetlig perspektiv på sundhet og helse.

Opplegg, tider og frister

Toårig deltidsutdanning.
Studiet er inndelt i 4 moduler.
Hver modul består av et vår og høst semester som strekker seg over et halvt år, kursene legges til fire helger (lørdag/søndag) samt en langhelg (torsdag – søndag)

Undervisningen starter kl 11:00 og avsluttes kl 18:00.

En times pause for lunsj.
Begrenset antall plasser.

Påmelding                              Innen 1. september
Innbetaling for modul 1          Innen 5. september.
Oppstart                                 7. og 8. september 2019
Pris;                                        kr 21 600,- pr modul

Innbetaling til kontonummer: 12540585804.
Organisasjonsnummer: 911556200.
Lorange Institute for Craniosacral terapi.

Tider:

Modul 1:
7 & 8. september      21 & 22. september       12 & 13. oktober     2 & 3. november

Modul 2:
25 & 26. april         9 & 10. mai       30 & 31. mai     13 & 14. juni

Datoer for Modul 3 Modul 4 vil bli lagt til senere i høst.

Pensum

‘CranioSacral Therapy’ av John E. Upledger DO,
OMM og Jon D. Vredevoogd, MFA
‘Beyond the Dura’ av John E. Upledger DO,
OMM ‘SomatoEmotional release’ av John E. Upledger DO,
OMM ‘Getting to Yes’ by Roger Fisher og
William Ury (Fra UPLEDGER)

Eksamen & Godkjenning

Eksamen bli avholdt etter endt utdanning og diplom vil bli tildelt. Eksamen er godkjent av Studieforbundet Solidaritet.

Generell Informasjon

Undervisningen vil innbære mye praksis. Det er viktig å palpere flere personer og bli kjent ulike rytmer, likeledes er det viktig å oppleve å motta behandling. Det er en dynamisk læreprosess.

Innhold

Modul 1

Denne modulen gir det nødvendige grunnlaget for å forstå craniosacralsystemet.
Praktisk forståelse av Craniosacral rytmen og craniosacral systemet.
Anatomi og fysiologi relatert til Cranio-sacralsystemet.
Dyptgående trening i palpasjon-
Teknikker for å frigjøre fascia og cranio-sacralsystemet.
– Stills
– Autherland; CV4
– Upledger; the 10 step protocol
– Stillpunkt og healing

Diagnostikk og behandling.

Modul 2

Videregående tekniker til frigjøring av fascia.
Frigjøring av faciliterte segmenter.
Frigjøring av suturer.
Det retrikulære alarmsystemet; struktur og funksjon
Post traumatisk stress release.
Kjeveleddet – TMJ, struktur og funksjon.
Forholder mellom sphinoid og occiput, struktur og funksjon.
Dr. Sutherland`s spinobasilar lession patterns
Hel kroppsanalyse

Modul 3

Diagnostisering og behandling av energisyster.
Diagnostisering og behandling av energifelt.
Somato Emosjonell frigjøring*.
Energibalansering.
Vector.
Chakraer
Hel Kropps analyse

*) Somato Emosjonell frigjøring brukes ved dysfunksjoner som kan være både fysisk, psykologisk, følelsesmessig eller spirituelt relatert.

Modul 4

Embriologi.
Behandling av nyfødte.
Immunsystemet.
Hjernen.
Viderekommende Craniosacralterapi.

Avsluttende eksamen skriftlig og muntlig.