Behandling

Hva er CranioSacral terapi?

Craniosacral terapi er en mild ’hands-on’ metode for å vurdere og fremme funksjonen av det fysiologiske kroppssystemet kalt craniosacral systemet. Craniosacralsystemet består av membranene, væsken, knoklene og musklene som omgir og beskytter hjernen og ryggmargen.

Hindringer og begrensninger i den dynamiske flyten av cerebrospinalveskken påvirker vår helse og velvære. Første steg mot sykdom er stagnasjon av dynamisk cellulær bevegelse og intercellulær kommunikasjon, likeledes en separasjon av kroppsystemer og bevissthet. Vi ser dette reflektert i våre liv og omgivelser.

Craniosacral terapi behandling.

Hvordan oppleves Craniosacral Terapi?

Med en meget lett berøring, med ikke mer enn fem grams trykk forløser terapeuten hindringer ,spenninger og blokkeringer i craniosacral systemet. Dette gjelder både muskelskjelettsystem, det fasciale systemet, organer, meridianer og sentralnervesystemet . Craniosacralterapi har også en psykosomatisk effekt Pasienter behandles påkledd, liggende på en behandlingsbenk. Behandlingen oppfattes stort sett av pasienten som avspennende og balanserende.

Behandlingsforløp

CST er en både forebyggende,kurativ og rehabiliterende behandling . Behandlingen er årsaks heller enn symtomsrelatert. Antall behandlinger den enkelte pasient behøver er derfor helt individuelt, avhengig av pasientens tilstand. Vi anbefaller imidlertid at man starter med 2 behandlinger for at vi skal kunne gjøre en grundig vurdering av craniosacralsystemets funksjon. Hver behandling varer ca 45 min.

Timebestilling

Hva kan CranioSacral Terapi gjøre for deg?

Craniosacralterapiens hovedoppgave er å gjenopprette kroppens homeostase og selvhelbredende evne. Det balanserer sentralnervesystemet, reduserer stressnivået i kroppen og bidrar til å bedre immunsystemet , gi større vitalitet og bedret søvnkvalitet Craniosacralsystemet er et underliggende fysiologisk system i kroppen. Når Craniosacralsystemets er velfungerende understøtter det kroppens evne til å balanser og helbrede seg selv. Et velfungerede Craniosacralsystem kan derfor hjelpe kroppen til optimal ytelse.

Behandling med Craniosacralterapi har gitt gode resultater ved: 

Migrene og andre typer hodepine
– Traumatisk hjerne og ryggmargsskader

 • Sykdomstilstander i sentralnervesystem
 • Kroniske nakke- og ryggsmerter
 • Whiplash
 • Prolapser
 • Emosjonelle vanskeligheter
 • Motoriske koordinasjonsproblemer
 • Stress og spenningsrelaterte problemer
 • Dysfunksjon i sentralnervesystemet
 • Kjeveproblemer (TMJ)
 • Ortopediske problemer
 • Kronisk utmattelsessyndrom ME
 • Skoliose
 • Nevrovaskulære dysfunksjoner
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Problemer i immunforsvaret
 • Svangerskapsproblematikk
 • Fødselsproblematikk og traumer
 • Muskel- og skjelettbelastinger
 • Kolikk
 • Svimmelhet
 • Kiss syndrom
 • Tinnitus
 • Øreinfeksjoner
 • Konsentrasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Hodepine
 • ADHD
 • Autisme
 • Asberger
 • Demens
 • PTSD
  – Endogene depresjoner
 • Mentalt stress
 • Nedsatt immunforsvar
  – Dysfunksjon etter operasjoner
 • Fibromyalgi og andre bindevevssykdommer
  – Kronisk smerte av ukjent årsak
  – ulike livsstils relaterte sykdommer

Siden CST styrker kroppens naturlige helingsprosesser blir det også ofte brukt forbyggende for å opprettholde god fleksibilitet og helse.

Vi mener:
Vi ønsker å gjenforene alle deler av et individ med den grunnleggende livskraft. Vårt mål er å nå essensen i vært menneske uten begrensning av sykdom, og å vise respekt og rom for hver og en og den prosessen de er i.

Fødsel og spebarn

Om du behandler en nyfødt med cranio-sacralterapi rett etter fødselen, kan du spare år i terapi senere i livet
– Dr. Jehudi Gordon, Obstetrician ved Garden hospital , London

En fødsel kan være et spedbarns første traumatiske opplevelse. Mye kan skje på reisen inn i dette livet.

Den forsiktige craniossacralterapien kan gjennopprette ubalanser eller skader som er oppstått under en fødsel.

Vi har sett mirakler skje med barn som har hatten vanskelig fødselopplevelse og som har blitt behandlet med craniosacralterapi.

Hvordan kan behandling oppleves?

Autistisk gutt 16 år:
Jeg kommer nærmere jorden.

Kvinne med betydelig scoliose 75 år:
som å få en bit av de vises sten.

Mann 40 år, etter bilulykke:
Jeg fikk livet mitt tilbake.

Kvinne 50 år etter nakkesleng:
Behandlingen stilner hjernestøyen.

Mann 30 år med kronisk smerte:
Jeg kommer inn i en dyp tilstand av ro og velvære .

Gutt 8 år med daglige hodepiner:
Som å bli født på ny.

Mann 40 år etter bilulykke:
Som å ha vært med på kosmisk reise.

Historikk

Craniosacral terapi ble først utviklet av en amerikansk lege, William Southerland, tidlig på 1970 tallet. Hvor han snakket om Craniosacral rytmen som livets pust i mennesket. Men først på 1980 tallet ble behandlingsformen hentet frem til heder og verdighet igjen av Dr. John Upledger som utviklet Dr. Sutherlands teknikker videre. Etter dette ble Cranio-Sacral Terapi, heretter CST, den hurtigst voksende kroppsterapien i USA, med spredninger til alle verdensdeler. I europa er behandlingsformen mest kjent i England. Frankrike,Tyskland og Holland. Cranio-sacral systemet er et underliggende fysiologisk system som består av den rytmiske bevegelsen av cerebrospianvesken i hjernen og ryggmargen,hjernen og sentralnervesysyemet, hjerne og ryggmargshinnene samt knokler og muskler direkte forbunnet med disse hinnene.

CST er en behandlingsform som korrigere problemer som påvirker det viktige Craniosacralsystemet. Problemer i Craniosacralsystemet påvirker hjernen og helesentralnervesystemet. og kan komme fra fødselen, sjokk og traumer, eller kort sagt nesten enhver ubalanse fysisk, sykisk eller mentalt kan påvike det finjusterte systemet i større eller mindre grad.

Målet med Craniosacralteraiterapi er å balansere sentral-nervesystemet ved å frigjøre spenninge og restriksjoner i selve Craniosacralsystemet frigjøre begrensninger som hindrer optimal bevegelse i kroppen generellt, Behandlingen brukes ved problemer i forbinnelse med hode, nakke og rygg, muskel og skjelett, sjokk og traumer, såvel som ved diverse livsstilssykdommer og har gitt gode resultater i forbinnelse med post traumatisk stress.