Intensiv Grunnkurs Sommeren 2014

Grunnkurs i Cranio-Sacral terapi

Grunnkurset vil gi en praktisk forståelse av cranio-sacralrytmen og cranio-sacralsystemet. Anatomi og fysiologi relatert til cranio-sacralsystemet vil bli gjennomgått. Man vil få en innføring i grunnleggende cranio-sacral teknikker.

Sentralt i cranio-sacralterapi er palpering og fornemmelse for cranio-sacralrytmen og dens ulike kvaliteter. Undervisningen vektlegger praksis, hvor man veksler på å behandle hverandre. Det er en dynamisk læreprosess hvor man prøver seg fram, oppdager og erfarer.

Man vil etter grunnkurset kunne behandle venner og familie. Det kan også være et supplement til annen terapeutisk virksomhet. Om man virkelig vil beherske og kunne gå i dybden av mulighetene som ligger i teknikken vil vi anbefale å ta hele utdannelsen.

Tider og frister

Grunnkurset er identisk med modul 1.
Fire langhelger, fredag til søndag.
Det er mulig å fortsett med modul 2 i februar 2015

Påmelding- og innbetalingsfrist;                 25. April
Pris;                                                                kr. 21 600,-
Oppstart;                                                        23, 24 & 25. Mai

Undervisningen starter kl 11.00 og avsluttes kl 17.00.

En times pause for lunsj.
Begrenset antall plasser.

Tider                                                   23, 24 & 25. Mai.  13, 14 & 15. Juni

Tider                                                   1, 2 & 3. August

Sted

Dersom ikke annet blir annonsert blir kursen holdt på Søndre Langeli Gård.

Langeliveien 68
3089 Holmestrand
telefon 98 36 22 79 

Kontakt info

Inya Lorange
Telefon 983 62 279

Generel informasjon

Man vil motta et kursbevis for endt grunnkurs.

Krav til forkunnskap

For Modul 1/ grunnkurset kreves ingen medisinsk forkunnskap.

Pensum

‘CranioSacral Therapy’ av John E. Upledger DO, OMM og Jon D.

Innhold

Modul 1/ Grunnkurs:
Denne modulen gir det nødvendige grunnlaget for å forstå craniosacralsystemet.

Praktisk forståelse av Craniosacral rytmen og craniosacral systemet.
Anatomi og fysiologi relatert til Cranio-sacralsystemet.

Lær å lytte

Bevisthetstrening

intensjon

Dyptgående trening i paplasjon

Subtil energi – et terapeutisk instrument

Teknikker for diagnostisering og behandling av Craniosacralsystemet

Craniosacrale teknikker ut fra

– Sutherland; CV4, stillpunkt, V spread
– Upledger; the 10 step protocol
– Stills

Stillpunkt og healing.
Diagnostikk og behandling.