Kurs og utdannelse med dyr

Kurs for Cranio-Sacral behandling av dyr

Utdannelsen i Equine Terapi (craniosacralterapi for hest).

Utdannelsen i Equine CST kom etter at vi oppdaget hvilken overaskende gunstige effekt CST har på disse fantastiske dyrene.

Hestens natur er bevegelse og Cst er en systemisk behandlingsform som befordrer homeostase og frigjøring av bevegelsesinnskrenkning i alle kroppens systemer, den er årsaksorientert og søker å behanle kjernen i problemene, ikke kun symptom behandling.

I Equine CST  styrker vi både hestens  selvregulerende og selvhelbredende potensiale.
Vi anser Equine  CST både some en forebyggende og kurativ behandlingsform.

Der vi bruker den subtil Craniosacralrytmen til å diagnostisere, identifisere og kurere.

For å kunne gjøre dette må vi lære å lytte på en ny måte. Med objektivitet lytter vi til det usagte såvel som det sagte. Vi lytter til hva hesten viser oss så vel som det den skjuler. Vi  lytter i stillhet og med tålmodighet.

Dette er viktig i forhold til dyr. Vi ser at dyrenes smertereaksjoner ofte kan forvekses med ulydighet og adferdsproblemer og korrigert deretter.

CST en holistisk og systemisk behandlingsmetode der vi bruker den subtile Craniosacralrytmen til å diagnostisere og til å identifisere de viktigste temaer i enhver behandling. Terapeuten blir derved en nøytral deltager i en behandlingsprosess mer enn en utenforstående styrene kraft.

CST er  mer en teknikk det er også en tilstedeværelse, deltagels og holdning.

Vi gir i vårt første kurs introduksjon til  kranial anatomi.

Ser på betydningen av diagnostikk, og mulige årsaker og virkniner  av kraniale skader, traumer og kompresjoner.

Vi går over case studies og ser på tilstander i for hold til adferd, nevrologi,fysiologi, sirkulasjo, smerte , stress og bevegelse.

Utdannelsen i CST består av 4 moduler hver bestående av 5 weekender .

Hver modul avsluttes med en skriftlig og klinisk evaluering.

I løpet av eller mellom hver modul bør studenten ha  5 timer klinisk Equine supervisjon.

Et kurskompendium følger med med hver modul.

Studentene vil få et deltagerbevis etter hver fullført modul.

CST Modul I

Oppdag, opplev og utforsk Craniosacralrytmen g Craniosacralsystemets terapeutiske muligheter.

I CST modul I legger vi det nødvendige grunnlaget for å kunne forstå craniosacralrytmen,  craniosacralsystemet og craniosacralterapiens muligheter, og vi lærer teknikker som skaper endringer fra dysfunksjon til bedre funksjon i craniosacralsystemet og derved i sentralnervesystemet og alle kroppens fysiologiske systemer.

Vi  ser på craniosacralterapiens historie og utvikling, og undersøker hvilke kvaliteter og ferdigheter som kreves av en CS terapeut.

Vi   gjennomgår craniosacralsystemets anatomi og fysiologi, i Equine Cst vil fokuset være  på hest.

Craniosacralsystemet består av hjernen hjernenervene, sentralnervesystemet  cerebrospinalvesken, hjerne og ryggmargshinnene, arterielt og venøst blodkretsløp i hjernen og ryggmargen,, fascia, knokler. ligamenter og muskler direkte forbundet med craniosacralsystemet.

Vi  oppøver vår evne og ferdighet til nøyaktig, ikke-invaderende palpering av den subtile craniosacralrytmen i hele kroppen. Palpatoriske ferdigheter er nødvendige for å  kunne vurdere subtile biologiske bevegelser. Vi lærer deretter å palpere de forskjellige strukurer som er knyttet til Craniosacralsystemet blant annet hjerne og ryggmargshinnene, fascia, muskler og skjelett.

Når palpasjonsferdighetene er innøvet  vil vi lære forskjellige teknikker til å frigjøre spenninger og låsninger som hindrer craniosacralrytmens frie bevegelse.

I Equine CST vil kursdeltakerene oppøve palpasjonsevnen på hverandre før de behandler hestene.

Hensikten er selvopplevelse og feedback fra hverandre. Modul ! er lagt opp som “læring ved oppdagelse”

Vi vil   lære å bruke den terapeutiske verdien av Craniosacralrytmen til å evaluere og behandle Craniosacralsystemet og derved  kunne gjøre en holistisk vurdering av dyrets helsetilstand.

Et kurs kompendium vil være tilgjennelig for hver student.

Prerequsite til Modul 1 kurs . Your Inner Physician and you. av John E. Upledger
Kapitel 1-4 i John Upledger & Jon D. Vredgewood`s bok Craniosacralterapi.

Modul 1 Kurs 2

Prerequisite.

Toårig utdannelse oppstart august 2014.

Craniosacral utdanning.

Utdannelsen er et toårig deltidsstudie.
Utdannelsen avsluttes med praktisk- og skriftlig eksamen.
Undervisningen vil formidle prinsippene bak cranio-sacralterapien og relevante anatomiske strukturer og mekanismer. Man vil lære å beherske cranio-sacralteknikker for palpasjon, vurdering og påvirkning av cranio-sacralsystemet Det legges vekt på å utvikle evnen til å lytte og palpere.
Utdanningen inkluderer SomatoEmotional Release. Det er en terapeutisk prosess som bruker og ekspanderer prinsippene fra cranio-sacralterapi for å hjelpe tanke og kropp til å forløse rester av tidligere traumer.
Man vil ved endt studie kunne praktisere som cranio-sacralterapeut eller som mange terapeuter kombinere det med sin allerede eksisterende praksis.

Målgruppe

Veterinærer, dyrepleiere og andre interesserte.

Opplegg, tider og frister

Toårig deltidsutdanning.
Studiet er inndelt i 4 module.
Hver modul strekker seg over et halvt år, kursene legges til fire helger (lørdag/søndag) samt en langhelg ( torsdag -søndag )
Undervisningen starter kl 11:00 og avsluttes kl 18:00.
En times pause for lunsj.

Begrenset antall plasser.
Påmelding 27. Mai
Innbetaling for modul 1 9. Juni
Oppstart 9. og 10. August 2014 16. og 17. August 2014
Pris; kr 23 400,- pr modul

Utdannelse i Equine Cranio-Sacral terapi (CST for hest)

Resultatene cranio-sacral terapi på hester kan gi har vekket stor interesse blant veterinærer og andre som jobber med hest.

Dr. John Upledger, i Xlere år. Dr. Upledger utviklet Cranio-­‐sacral terapien til det den er i dag.

Vi startet utdannelsen i Equine Cranio-­‐sacral Terapi (CST) etter at vi gjentatte ganger erfarte hvilken overraskende gunstig effekt CST har på disse fantastiske dyrene.

I Equine CST utforsker vi hestens indre natur og styrker dens selvregulerende og selvhelbredende evne ved bruk av CST.

Hestens natur er bevegelse og CST er en systematisk behandlingsform som befordrer homeostase og frigjøring av bevegelsesinnskrenkning i alle kroppens systemer. CST er årsaksorientert og søker å behandle kjernen i problemene.

For å kunne gjøre dette må vi lære å lytte på en ny måte. Med objektivitet lytter vi til hva hesten viser oss så vel som det den skjuler. Vi lytter i stillhet og med tålmodighet.

Ofte har dessverre hestens smertereaksjoner blitt forvekslet med ulydighet og adferdsproblemer, og de har blitt forsøkt korrigert etter denne feiloppfatningen.

I CST bruker vi den subtile cranio-­‐sacral rytmen til å diagnostisere og til å identiXisere de viktigste underliggende temaene som viser seg hver enkelt behandling. Terapeuten blir derved en nøytral deltager i en behandlingsprosess mer enn en utenforstående styrende kraft.

CST er derfor mer enn en teknikk, det er også en deltagelse og holdning.