Om Inya Lorange

INYA L’ORANGE er fysioterapeut med lang erfaring i behandling av både mennesker og dyr. Hun var en av grunderne til Fødsel i Fokus, samt co-director og utvikler av School for Craniosacralterapi i Spania og institutt for CST i Norge.

Iløpet av sin karriere har Inya utviklet og undervist i både Equine and Dolphin Assisted Therapyprograms og i consepted Subtle Energy as a Therapeutic instrument for terapeuter i Europa, Canada og USA. Inya har også arrangert Bioaquatic Craniosacralprogrammer på Island og intensive behandlingsprogrammer i Norge og i utlandet. Hun har i mange år samarbeidet med Ramona Sierra i Sierra Earthworks programmer og underviser i craniosacralterapi, selvutvikling, energiarbeid, regresjon, meditasjon og mindfullness ved siden av klinisk praksis.