Cranio-Sacral behanding av dyr

Cranio-Sacral behandling sammen med dyr

Eller som det også heter Equine Assitert terapi – Hesteassistert terapi.

I denne terapiformen brukes hest for å hjelpe mennesket til bedre helse. Det er godt dokumentet at denne formen for samhandling mellom hest og menneske fremmer helse. 5 sykehus i Norge har hester på deres område og benytter seg av denne formen for terapi. Hestenes styrke, størrelse, store hjerte , sensitivitet og mentalitet vekker ofte dype følelser og lengsler i oss mennesker.

Gjennom interaksjon med hester kan klienter oppdage og utforske reaksjons-­‐ og kommunikasjonsmønstre som er blitt fastlåst og som skaper vanskeligheter for dem i deres daglige liv

Equine Assistert terapi har vist seg å gi meget gode resultater spesielt i behandling av traumer, post traumatisk stress og av psykosomatiske lidelser.

Denne formen for terapi kan forløse følelser som bl.a. avvisning, forlatthet, å bli misforstått, ikke å være blitt sett, utilstrekkelighet, frykt, manglende identitetsfølelse, avmakt og ubesluttsomhet.

Terapien og hesten kan utfordre oss og gi oss mulighet til å identifisere og utvikle vår evne til ikke verbal-­‐ så vel som verbal kommunikasjon. Hesten krever absolutt tilstedeværelse i nuet og situasjon. Samarbeide med hest i denne terapiformen kan styrke oss fysisk og psykisk, samtidig som det kan være en utfordring og spennende.

Equine assistert terapi kan gjøre en mer åpen, lyttende, respektfull, disiplinert, tilstedeværende og ansvarsfull. Vi tror dyr vil få det bedre om menneskene deres lærer å forstå dyrene og deres behov og adferd bedre.